VV Vogelwaarde stelt vertrouwenspersoon aan

We vinden het belangrijk dat iedereen op een prettige manier bij onze vereniging kan sporten en dat iedereen zich veilig voelt. Daarom hebben we een aantal gedrags- en omgangsregels opgesteld, waar iedereen zich aan moet houden. Toch kan het gebeuren dat je te maken krijgt met ongewenst gedrag van medespelers, trainers of andere vrijwilligers in de club.

Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Dan kun je terecht bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Het bestuur heeft onlangs Linda Verbiest – de Wilde aangesteld als vertrouwenspersoon. Linda is geen lid van onze vereniging, functioneert volledig onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Meldingen, zowel telefonisch als per e-mail, komen rechtstreeks bij Linda terecht. Het probleem wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van de melder worden er verdere stappen ondernomen en eventueel andere mensen betrokken.

Je kunt de vertrouwenspersoon telefonisch bereiken via 06 41142679 of per e-mail via vertrouwenspersoon@vvvogelwaarde.nl.