Uitnodiging extra algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen we alle leden uit voor een extra algemene ledenvergadering van VV Vogelwaarde, die wordt gehouden op vrijdag 16 december 2016 in de kantine, om 21.30 uur.

Deze ledenraadpleging wordt gehouden vanwege het voornemen om veld 2 te voorzien van veldverlichting. Extra veldverlichting kan bijdragen in een oplossing voor de huidige krapte in trainingscapaciteit. Aangezien het om een grote investering gaat, is volgens de statuten goedkeuring van de leden vereist.
Daarnaast vragen we goedkeuring om de contributie voor spelende leden vanaf volgend seizoen iets te verhogen, zodat de club ook na deze investering financieel gezond blijft.

Leden kunnen de agenda van deze vergadering opvragen bij ondergetekende (secretaris@vvvogelwaarde.nl).

Namens het bestuur van VV Vogelwaarde
Marco Corthals
Secretaris