Definitief: nieuwe opzet pupillenvoetbal vanaf volgend seizoen

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. De KNVB gaat de komende periode verenigingen actief ondersteunen om de nieuwe opzet succesvol in de praktijk te brengen.

Meer voetbalplezier
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Kinderen meer voetbalplezier geven en nog meer bij het spel betrekken. Dat is waar we het voor doen. Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen spelen, acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes, kleinere teams en zonder scheidsrechter vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld. We nemen de komende twee jaar de tijd om de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat doen we samen met onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om dit voor de kinderen tot een succes te maken.”

Gefaseerde overgang
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen Onder 9 in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en scheidsrechters spelbegeleiders, die het spel voor kinderen in goede banen leiden. Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, Onder 11 en Onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en in te voeren.
De jongste voetballers in de voetbalhiërarchie – Onder 6 en Onder 7 – blijven in onderling verband op de vereniging kleine partijtjes spelen.

Wat verandert er concreet?
Bij de pupillen van O6 t/m O12 verandert er in de nieuwe opzet e.e.a. in de veldgrootte en het aantal spelers:
[table “11” not found /]

Daarnaast vinden in de leeftijdscategorieën O8 t/m O12 een aantal spelregelwijzigingen plaats:

  • Time-Out: Per helft vindt er een time-out plaats van 2 minuten. De begeleider heeft dan de mogelijkheid om positief terug te blikken en vooruit te kijken, en de pupillen kunnen wat drinken.
  • Achterbal: Een achterbal mag in de nieuwe spelvormen niet langer uit de handen geschoten worden.
  • Uitbal: Een uitbal wordt in de nieuwe spelvorm niet langer ingegooid, maar ingedribbeld of gepast.
  • Hoekschop: Bij een hoekschop wordt de bal vanuit de hoek gepasst of gedribbeld.
  • Vrije trap: Een vrije trap mag in de nieuwe situatie geschoten, gepasst of ingedribbeld worden.
  • Shake hands: Om positief gedrag verder te bevorderen worden voorafgaand aan de wedstrijd handen geschud en stellen de spelers zich aan elkaar voor. Na afloop volgt een high five als dank voor de leuke wedstrijd.
  • Bij de pupillen O8 t/m O10 is er niet langer een scheidsrechter, maar een spelbegeleider aanwezig. Die staat buiten het veld en neemt enkel bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt dan de spelregels uit.

Meer informatie over het nieuwe pupillenvoetbal vind je hier. Uiteraard worden alle betrokkenen binnen de vereniging, zoals trainers en ouders, nog nader geïnformeerd.