Werkzaamheden Bossestraat: voetbalveld alleen bereikbaar vanuit oosten

In de Bossestraat in Vogelwaarde is er verkeershinder tot half mei 2023. Dat heeft te maken met de rioolwerken in het dorp. De kruispunten Bossestraat/Azaleastraat en Bossesstraat/Kastanjestraat (rode kruisjes op onderstaande kaart) zijn afgesloten. Na de werkzaamheden komt op beide kruisingen een verhoogd verkeersplateau.
Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om het voetbalveld vanuit westelijke richting (vanaf d’n Bos) te bereiken. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via de Populierenstraat (groene lijn). Vanuit het oosten (Stoppeldijk) is het sportpark wel bereikbaar. Er staat een afzethek bij het kruispunt Bossestraat / Elzenstraat, maar het voetbalveld is gewoon bereikbaar.