In memoriam: Willy van Dijk

Zaterdag 26 augustus bereikte ons het droevige bericht dat Willy van Dijk onverwachts op 82-jarige leeftijd is overleden. Willy was maar liefst 69 jaar lid van onze vereniging en nog wekelijks op ons sportpark te vinden. Als supporter, als fanatiek vrijwilliger, als deelnemer aan de kaartcompetitie… Willy was een graag geziene gast, zeer begaan met het wel en wee van de vereniging en altijd in voor een praatje.

In de periode van 1971 tot 2006 was Willy bestuurslid van onze vereniging. Met zijn positief kritische blik vervulde hij die taak 35 jaar met verve. Willy was geen man die op de voorgrond hoefde te staan, maar hij sprak zich altijd uit. Naast zijn bestuurstaken is Willy zijn leven lang actief geweest als vrijwilliger bij onze vereniging. Vanaf het moment dat hij lid was, tot nu. ‘Je moet bezig blijven’, was zijn motto. Dat deed hij ook nadat zijn vrouw Tilly plots in 2019 kwam te overlijden.

Binnen onze vereniging was Willy vooral de man van de ‘elektriek’. Meldingen van storingen, defecte verlichting, meedenken over duurzaamheid: je kon hem altijd bellen en erop vertrouwen dat het opgelost werd. Hij was nog wekelijks actief bij de klusploeg. En naast het reguliere kluswerk is hij de afgelopen decennia nauw betrokken geweest bij vrijwel alle verbouwingen en renovaties, de nieuwbouw van onze kleedlokalen en vele andere projecten. Ook aan de technische voorbereiding van de grote evenementen, zoals de beach en onze jubileumvieringen, beleefde Willy veel plezier.

Willy’s vaste plekje aan de hoek van de bar blijft vanaf nu leeg. We gaan hem missen.
We wensen Marc, Edwin en Sandra, Pascal en Judith en de kleinkinderen enorm veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur VV Vogelwaarde