Enquête speeldag seniorenteams

Alweer ruim vier maanden geleden stuurden wij een enquête aan alle leden. Doel daarvan was om te inventariseren of onder onze leden en vrijwilligers de behoefte bestaat aan een overstap naar het zaterdagvoetbal. Daarnaast wilden we in kaart brengen wat er allemaal komt kijken bij het verplaatsen van een speeldag.

Met 74 respondenten is de enquête prima ingevuld. Er zijn veel nuttige tips en aandachtspunten ontvangen. Zo betekent een overstap iets voor de bezetting van de kantine, de kleedlokalen, bestuursleden, vrijwilligers en velden. Wat doet het met de ambiance op zondag als het eerste dan niet meer speelt en de andere elftallen wel? Heeft het zin om op zondag te blijven, als vele verenigingen kiezen voor de zaterdag? Wat doet het met de onderlinge betrokkenheid en verbinding tussen de teams? In hoeverre wordt de verbinding tussen jeugd en senioren verbeterd? Wat zijn te verwachten ontwikkelingen in het zogenaamde weekendvoetbal of 7 tegen 7 op vrijdagavond? Wat is het effect op de publieke belangstelling? Etcetera.

De meningen bij de senior-spelers en -speelsters is bij 2e en 3e elftal en de dames eensluidend: een (sterke) voorkeur voor de zondag. Bij het 1e elftal is er een wisselend beeld: 1/3 zaterdag, 1/3 zondag en 1/3 geen voorkeur.

Bij de overige respondenten maakt de speeldag voor 44% niet uit, 28% voorkeur voor zaterdag en 28% voorkeur voor zondag. Voor de lagere elftallen 40% ‘maakt niet uit’, 40% zondag en 20% zaterdag.
Tenslotte geeft 44% aan dat alle seniorenteams op dezelfde speeldag moeten blijven spelen, 44% maakt het niet uit en 12% niet dezelfde speeldag.

Verder zijn er contacten geweest met zes verenigingen die recent zijn overgestapt, om te vragen naar hun ervaringen. Een punt dat steeds werd benoemd: een overstap heeft grote impact op de organisatie, vrijwilligers en toeschouwers. Reden te meer om er goed over na te denken.

En dat doen we dan ook. Een overstap op korte termijn is niet de verwachting. Misschien worden we ingehaald door het zogenaamde weekendvoetbal. Wordt vervolgd.

Bestuur VV Vogelwaarde